Comitetul executiv

Comitetul executiv al FDD Moldova este un organ colegial independent, abilitat să adopte decizii pe marginea unui număr limitat de subiecte, principale dintre care sunt:

  • examinarea şi aprobarea dărilor de seamă ale Instituţiei, conform acordurilor proiectelor;
  • aprobarea regulamentelor interne şi a manualelor operaţionale ale Instituţiei;
  • alte atribuții de legate de Consiliul de observatori al Instituției etc.

Membrii Comitetului executiv sunt preşedintele Consiliului de observatori (în calitate de preşedinte al Comitetului executiv), reprezentant al societăţii civile sau sectorului privat din Consiliul de observatori şi directorul executiv al Instituţiei. 

Prenume, Nume
Funcție
-
Secretar General al Guvernului, Președintele Comitetului executiv
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Valentina BADRAJAN    
Director executiv, FDD Moldova

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...