Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) este o instituție publică, entitate succesoare a Fondului Provocarile Mileniului, creată de Guvernul Republicii Moldova cu scopul de a asigura durabilitatea investiţiilor acordate conform Acordului “Compact” dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, implementat cu succes în perioada anilor 2010-2015. FDD Moldova are rolul de a continua proiectele inițiate în cadrul programului Compact, ce au prevăzut investiții în tranziția la agricultura performantă și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor din Republica Moldova. Scopul final este de a contribui la creșterea economică și reducerea sărăciei, prin promovarea modelului de gestionare a fondurilor destinate investițiilor în infrastructură, acordarea asistenței Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații create de către fermieri, facilitarea accesului la finanțare și extinderea suprafețelor irigate.

.