Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate

Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul programului Compact. Evenimentul a fost organizat de Corporația Provocările Mileniului și Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova. La eveniment au fost prezenți reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Mediului, Agenției Apele Moldovei, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, precum și managementul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), care reprezintă principalii beneficiari finali ai proiectului.


În cadrul evenimentului au fost prezentate și discutate principalele constatări ale Raportului de evaluare finală a proiectului, care se bazează pe rezultatele studiilor ample realizate de Compania Mathematica Policy Research (SUA) în perioada anilor 2015 – 2021. Această companie a fost contractată de Corporația Provocările Mileniului pentru colectarea, analiza și evaluarea independentă a datelor privind impactul investițiilor efectuate în cadrul proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă”.

În debutul evenimentului, Directoarea executivă a FDD Moldova, Valentina Badrajan a adus mulțumiri Guvernului SUA pentru oportunitatea oferită Republicii Moldova de a beneficia de Programul Compact, menționând că acesta a fost și rămâne unul dintre cele mai mari și importante programe de asistență nerambursabilă oferit țării noastre, inclusiv în agricultură – un domeniu prioritar pentru economia națională.

„La o distanță de șapte ani, putem cu certitudine afirma că reforma și modelul Compact implementat în sectorul de irigare s-a dovedit a fi unul viabil și sustenabil, iar majoritatea AUAI au demonstrat capacitatea de a întreține și exploata sistemele centralizate de irigare de sine stătător, în interesul agricultorilor. De asemenea, ne bucură și faptul s-a reușit să replicăm experiența Programului Compact în alte zone geografice ale țării, acolo unde agricultorii au manifestat un interes sporit pentru irigare și preluarea managementului acestei infrastructuri. Astfel, astăzi în țară avem deja înregistrate 35 de AUAI în ariile de deservire a sistemelor centralizate de irigare, iar numărul acestora este în continuă creștere. Sper că inițiativele agricultorilor legate de irigare vor fi susținute în continuare, iar sectorul va beneficia de noi investiții în modernizarea acestuia”, a menționat Valentina Badrajan.

În mesajul de salut, Rebecca Goldsmith, Directoarea Departamentului de Politici, Evaluare și Monitorizare din cadrul Corporației Provocările Mileniului a menționat că: „Corporația este donatorul interesat în impactul investițiilor finanțate, motiv pentru care, evident, efectuează evaluări independente pe o perioadă îndelungată de timp. La lansarea programului Compact au fost stabilite obiectivele proiectelor, care urmau a fi atinse într-o perioadă determinată de timp. Ca urmare, după finalizarea proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” au fost realizate două evaluări independente – intermediară și finală, a căror constatări vor fi subiectul discuțiilor de astăzi. Menționez că monitorizarea și evaluarea se bazează pe trei principii majore ce țin de transparență, responsabilitate și lecții învățate. Cele din urmă vor fi examinate minuțios și vor servi Corporației în procesul elaborării și luării deciziilor în cadrul proiectelor similare, curente și viitoare finanțate în alte țări”.  

După prezentarea realizată de reprezentanții Companiei Mathematica, Jane Forston și Evan Borkum au urmat discuții pe marginea constatărilor și concluziilor menționate în raport.

În luările de cuvânt, participanții au împărtășit experiența proprie acumulată în perioada post Compact, precum și viziunile privind motivele atingerii integrale sau parțiale a unor indicatori reflectați în Raportul final de evaluare. Astfel, reprezentanții AUAI s-au referit la tendințele și impedimentele întâmpinate în procesul de eficientizare a exploatării sistemelor de irigare și de lărgire a suprafețelor cu culturi cu valoare adăugată înaltă; suportul de care au beneficiat în asigurarea sustenabilității activității asociațiilor din partea autorităților, FDD Moldova și partenerilor de dezvoltare; impactul investițiilor Compact asupra prețului terenurilor agricole irigabile și plății de arendă a acestora; efectele condițiilor climaterice și alte circumstanțe imprevizibile. Printre subiecte, participanții au abordat și costul investițiilor necesare în extinderea suprafețelor irigate, tendințele de consolidare a terenurilor agricole, precum și procesul de migrare a afacerilor în ariile sistemelor reabilitate.

Prezent la eveniment, Sergiu Țugulea, producător agricol și membru al Consiliului de Administrare al  AUAI Prutenii II a ținut să vorbească despre experiența proprie, care și-a transferat afacerile în aria sistemului de irigare ,,Grozești”: „Am luat decizia de a migra cu afacerea de familie din raionul Ungheni în raionul Nisporeni datorită oportunităților oferite de infrastructura de irigare reabilitată. Intenția noastră a fost de a face o agricultură inteligentă și suntem conștienți că produsele noastre pot ajunge pe piețele externe doar atunci când corespund cerințelor de calitate solicitate de cumpărători. La moment, disponibilitatea apei la irigare ne-a permis să trecem preponderent la culturi de valoare înaltă, totodată ne oferă oportunitatea de a continua investițiile în înființarea de noi plantații multianuale performante.”, a menționat producătorul agricol.

Raportul final de evaluare va fi discutat și în cadrul Corporației Provocările Mileniului, iar ulterior urmează a fi remis Guvernului Republicii Moldova. Publicarea raportului pe pagina web a Corporației Provocările Mileniului este preconizată pentru luna aprilie curent. Precizăm că, Programul Compact reprezintă un program de asistenţă, care a fost oferit Republicii Moldova de către Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM) și a fost implementat cu succes în perioada anilor 2010-2015 de Fondul Provocările Mileniului Moldova, actualmente Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.