Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații s-au întrunit pentru a face totalurile preliminare a rezultatelor sezonului de irigare 2022

În data de 30 noiembrie 2022, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a desfășurat o ședință de lucru cu managementul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) unde au fost puse în discuție rezultatele preliminare înregistrate de asociații în sezonul de irigare al anului 2022. La eveniment au participat responsabili ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, conducerea și reprezentanţi ai Agenției „Apele Moldovei”.


În mesajul de deschidere, directoarea executivă a FDD Moldova, Valentina Badrajan, a făcut o retrospectivă generală a sezonului de irigare 2022 și s-a referit la principalele provocări și probleme cu care s-au confruntat asociațiile și agricultorii în acest an. Totodată, dna Badrajan a invitat participanții să audieze rezultatele preliminare atinse de asociații și nivelul de implementare a recomandărilor formulate anterior de FDD Moldova, după care, în discuții comune, să fie determinate acțiunile prioritare ce trebuie de întreprins pentru a diminua riscurile existente, precum și a asigura o activitate sustenabilă a asociațiilor per ansamblu și o întreținere conformă a Sistemelor Centralizate de Irigare (SCI) până la noul sezon de irigare 2023.

În continuare, consultantul FDD Moldova, Sergiu Panzaru, a prezentat o totalizare a activității AUAI în anul 2022 și tendințele în aspecte ce țin de suprafețele și culturile irigate, volumele de apă livrate la irigare, situația economico-financiară, etc. De rând cu acestea, în detaliu, s-a referit la nivelului de implementare a recomandărilor expuse de FDD Moldova anterior, în ședințele de lucru din lunile mai și iunie curent.  

În dezbateri, au participat reprezentanți ai managementului asociațiilor „Criuleni”, „Coșnița”, „Dubăsarii Vechi” și alții ce au abordat problemele cu care s-au confruntat pe parcursul sezonului de irigare 2022 și au împărtășit experiența proprie în aspecte ce țin de colectarea cotizațiilor, datoriilor istorice, utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă, etc.

În discuții a participat și reprezentantul MAIA, dna Angela Dogotari, șefa Serviciului îmbunătățiri funciare și fond funciar, care a venit cu unele informații și răspunsuri la subiectele abordate de asociații.

La finele rundei de discuții, reprezentanții FDD Moldova au punctat principalele recomandările menite să eficientizeze activitatea AUAI, printre cele mai importante fiind necesitatea de formare și completare a fondurilor de rezervă destinate renovării și modernizării infrastructurii de irigare, întreprinderea măsurilor de atenuare a riscurilor de sustenabilitate, actualizarea permanentă a datelor în sistemele informaționale ale asociației, etc. În același timp, echipa FDD Moldova a îndemnat managementul AUAI să fie pro-activi și să aplice pe larg instrumentele și oportunitățile disponibile de dezvoltare și asigurare a sustenabilității activității asociațiilor.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.