Consiliul de observatori

Consiliul de observatori reprezintă organul colegial superior al FDD Moldova. Responsabilitățile principale ale acestui for țin de conducerea şi supravegherea funcţionării instituției, stabilirea direcțiilor, adoptarea deciziilor independente şi definitive privind subiectele primordiale pentru implementarea proiectelor și supravegherea activității instituției. 

Componenţa Consiliului de observatori este stabilită de către Guvern. Numărul membrilor cu drept de vot este de 7 persoane, din componența cărora fac parte: 4 reprezentanți ai Guvernului (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerul Mediului) și 3 membri neguvernamentali (reprezentanți ai societății civile și sectorului privat). Funcția de Președinte al Consiliului de observatori este exercitată de către Secretarul general al Guvernului.

Consiliul de observatori exercită sarcinile şi funcţiile stabilite în conformitate cu Statutul FDD Moldova și legislația în vigoare, contribuind la realizarea misiunii acesteia privind implementarea acordurilor proiectelor.

Activitatea Consiliului de observatori se desfăşoară într-o formă transparentă în procesul decizional, prin întocmirea proceselor verbale a ședințelor Consiliului și consemnarea deciziilor adoptate.

Name / Surname Function
_ Ministru al Finanţelor
_ Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Alecu RENIȚĂ Lider, Mişcarea Ecologistă din Moldova
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Dumitru URSU Liga Bancherilor din Moldova
_ Ministerul Economiei și Infrastructurii

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații s-au întrunit pentru a face totalurile preliminare a rezultatelor sezonului de irigare 2022 În data de 30 noiembrie 2022, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a desfășurat o ședință de lucru cu managementul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUA... Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, în vizită la Ștefan Vodă Sâmbătă, 12 noiembrie curent, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), dl Vladimir Bolea, împreună cu alți reprezentanți din minister, conducerea și experți ai Fondu... Experți contractați de Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în vizită la FDD Moldova și Sistemele Centralizate de Irigare Pe parcursul săptămânii curente, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a avut întrevederi cu o echipă de experți contractați de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AF...